Hoppa till innehåll

Till stöd för dem som lider av blödarsjuka

Föreningen för blödarsjuka i Finland (SHY) är en ideell patientorganisation för personer med hemofili typ A och B, von Willebrands sjukdom eller andra sällsynta blödningsrubbningar. Vårt mål är att ge stöd till personer med blödarsjuka och deras närstående i Finland.

Blödningsrubbningar och behandling

Vid blödningsrubbningar är blodkoagulationen otillräcklig, vilket orsakar förlängning av blödningar. Flera ärftliga blödningsrubbningar är kända, och blödningen som orsakas av dem kan förebyggas och behandlas med koagulationsfaktore sättning.

Läs mer

Hitta kamratstöd

Vi erbjuder våra medlemmar med blödarsjuka och deras närstående värdefullt kamratstöd och evenemang i olika skeden av livet. Vi anordnar också familjestöd genom tillgång till vänskapsfamiljer.

Läs mer

Kom och delta i verksamheten!

Vi anordnar olika evenemang och rehabilitering för våra medlemmar samtidigt som vi erbjuder information och omfattande utbildning om blödningsrubbninga. Förutom personer med blödarsjuka kan deras närstående, vårdpersonal och alla som är intresserade av vår verksamhet bli medlemmar.

Läs mer