Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Kansliet kontaktinformation

Förening för blödsjukar i Finland rf. (SHY)
Broholmsgatan 4, 7 vån. 00530 Helsingfors FINLAND
Puh/Tel: +358 50 323 1356
email: info@hemofilia.fi

Styrelsemedlemmar 2023

Meri Korpilahti, ordförande
Marja Koli, vice ordförande
Kari Horko, ledamot
Jiri Lamposaari, ledamot
Elina Lehtinen, läkare
Maarit Ottman, ledamot
Antero Risto, ledamot

Styrelsemedlemmars email är förenamn.efternamn@hemofilia.fi