Hoppa till innehåll

Bli medlem

Föreningen för blödarsjuka i Finland (SHY) erbjuder sina medlemmar en mäng olika tjänster, såsom möten, rehabilitering, nyhetsbrev, publikationer samt omfattande information och utbildning om blödningsrubbningar. Vi erbjuder värdefullt kamratstöd och evenemang till personer med blödarsjuka och deras närstående i olika skeden av livet.

Vem kan bli medlem i SHY:

  • personer med hemofili typ A eller B eller von Willebrands sjukdom
  • personer med brist på faktor XII, faktor XIII eller andra liknande ärftliga koagulationsstörningar
  • personer som har andra blödningsrubbningar
  • familjemedlemmar, närstående och vänner till ovannämnda
  • hälso- och sjukvårdspersonal
  • personer som är intresserade av blödningsrubbningar
  • alla som vill stödja föreningens verksamhet

Från samma familj kan flera personer bli medlemmar, varav minst en måste ha fyllt 18 år. Barn under 16 år betalar ingen medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek fastställts på föreningens valmöte en gång per år. Den årliga medlemsavgiften är 35 euro per person från början av 2023.

Du kan ansöka om medlemskap genom att fylla i det elektroniska medlemsansökningsformuläret. Ett formulär måste fyllas i för varje enskild blivande medlem. Efter att din medlemsansökan har behandlats får du material om föreningens verksamhet med posten. Du kan inte bli medlem via e-post.