Hoppa till innehåll

Behandlingsenhet

Varje person som har en blödningsrubbning bör ha anknytning till egen behandlingsenhet. I Finland följs principerna för centraliserad vård vid behandlingen av hemofili, von Willebrands sjukdom och andra blödningsrubbningar enligt internationella modeller och rekommendationer (www.WFH.org; www.euhanet.org). Behandlingen och uppföljningen har koncentrerats huvudsakligen till universitetssjukhusens (HUS, KYS, OYS, TAYS och ÅUCS) hematologiska kliniker, dvs. kliniker för blodsjukdomar, och delvis till större centralsjukhus. I och med att där finns det jour-, speciallaboratorie- och mångdisciplinära konsultationstjänster att tillgå. Behandlingsenheten koordinerar vården och uppföljningen av patienterna i samarbete med patientens eget närsjukhus eller primärhälsovården. Kirurgiska ingrepp som kräver ersättningsbehandling med koagulationsfaktorer ska koncentreras till universitetssjukhusen. Vården och uppföljningen av barn med blödarsjuka överförs till en vuxenklinik när barnet blir myndigt. Överföringen sker koordinerat i samarbete mellan vårdteamen för barn och för vuxna (s.k. transition).

I Finland finns det för närvarande ett centrum för centraliserad vård (EHCC) och tre behandlingsenheter (EHTC) https://www.euhanet.org/centrelocator/ som uppfyller de europeiska kriterierna.

Övergripande centraliserad behandlingsmodell

Behandlingsenheter i Finland

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS):

Vuxna:

ENHETEN FÖR KOAGULATIONSSTÖRNINGAR
https://www.hus.fi/sv/patienten/sjukhus/cancercentrum/enheten-koagulationsstorningar-cancercentrum

Avdelningsöverläkare: Anna-Elina Lehtinen
Enheten för koagulationsstörningar
Hematologiska kliniken
HUCS Cancercentrum
Haartmansgatan 4, Byggnad 2
PB 180
00029 HUS
Tfn 09 471 74900 (sjukskötare, återuppringningstjänst)
Tfn 050 427 1375 (avdelningsöverläkare Anna-Elina Lehtinen)
Tfn 09 471 73841 (jourhavande koagulationsrubbningsläkare)

På enheten för koagulationsstörningar koncentrerar vi oss på övergripande bedömning av trombos- och blödningsproblem genom att kombinera laboratorieuppgifter med den rådande kliniska situationen.

Vår uppgift är att i ett tidigt skede identifiera koagulationsstörningar och att utveckla diagnostiken, vården och uppföljningen. Vår enhet betjänar flera specialiteter. Våra kärnfunktioner omfattar konsultationer och patientrådgivning.

De vanligaste konsultationsfrågorna som riktas till oss gäller

  •  vård och laboratorieuppföljning av tromboser och blödningar
  •  tromboser som uppkommer trots traditionell medicinering
  •  förebyggande av tromboser
  •  förberedelse av patienter med svåra trombos- och blödningsstörningar inför ingrepp
  •  problem hos patienter som lider av ärftlig blödarsjuka.

Vi ordnar uppföljning av patienter med svår trombosbenägenhet och blödarsjuka (t.ex. hemofili och von Willebrands sjukdom). Närmare samarbete mellan laboratorietjänsten och den kliniska verksamheten gör det möjligt att allt bättre inrikta undersökningarna, tolka resultaten och utveckla urvalet av undersökningar.

Barn och ungdomar:

MIRAKLET, POLIKLINIKEN FÖR KOAGULATIONSSTÖRNINGAR HOS BARN
https://www.hus.fi/sv/patienten/sjukhus/nya-barnsjukhuset/dagsjukhus-och-mottagningar-miraklet-nya-barnsjukhuset
https://www.hus.fi/sv/patienten/sjukhus/nya-barnsjukhuset/vardavdelning-miraklet-nya-barnsjukhuset

Avdelningsöverläkare: Minna Koskenvuo
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9, D-dörren, 5 våningen
PB 347, 00029 HUS
Helsingfors
Tfn 09 471 73750 (tidsbokning, må–fr kl. 9.00–14.00)

Jour och brådskande ärenden:
Tfn 050 428 4977 (Miraklet, jourhavande sjukskötare)
Tfn 09 471 72750 (Jourpolikliniken)

Sjukskötare (vardagar 14–15.30):
Tiina Vuorinen         tfn 050 428 7224
Susanna Piirainen   tfn 050 427 9489  

Läkare:
Pasi Huttunen         tfn 050 427 0427       
Minna Koskenvuo   tfn 050 427 0424  
Satu Långström      tfn 050 427 9780

På Nya barnsjukhuset behandlar vi alla blodkoagulationsstörningar hos barn dvs. patienter med blödnings- och trombosbenägenhet. Koagulationspolikliniken tar emot två dagar i veckan, tisdagar och fredagar. På torsdagar har dessutom koagulationsläkaren en ”telefonlista”. Responstest, insättande och byte av läkemedel, injektionsvägledningar mm. sköts på sjukskötarmottagningen tisdag förmiddag. Tisdag eftermiddag och fredag har läkare och sjukskötare en gemensam mottagning. Ett besök på den gemensamma mottagningen kan vara patientens första besök, ett regelbundet kontrollbesök eller det sista besöket innan patienten överförs till vuxensidan eller när det inte längre behövs uppföljning.  Dessa mottagningar inkluderar en individuell och omfattande genomgång av patientens medicinering och andra ärenden.

Kuopio universitetssjukhus (KYS)

Vuxna:

https://www.psshp.fi/veritaudit

Överläkare: Taru Kuittinen
Puijonlaaksontie 2,70210 KUOPIO
Tfn +358 17 172923, Fax +358 17 172907
Tfn +358 44 717 2233 (jour)

På hematologiska polikliniken diagnostiserar och behandlar vi koagulationsrubbningar och svarar på konsultationer från andra specialiteter. För patienter med blödarsjuka (till exempel hemofili) anordnats regelbundna poliklinikkontroller. Vi har ett nära samarbete med laboratoriet.

De vanligaste konsultationsfrågorna gäller

  • behandlingen av blödningar och laboratorieuppföljning av dem
  • förberedande av patienter med svåra blödningsrubbningar inför ingrepp
  • problem hos patienter med ärftlig blödarsjuka

Barn och ungdomar:

https://www.psshp.fi/lasten-veri-ja-sy%C3%B6p%C3%A4taudit

Avdelningsöverläkare: Kaisa Vepsäläinen
Puijonlaaksontie 2,70210 KUOPIO
Tfn +358 17172442 (avdelningen för blod- och cancersjukdomar hos barn)

KYS enhet för barnhematologi fungerar som ett hemofilicentrum som är specialiserat i blödnings- och trombossjukdomar. Enheten ingår i det europeiska nätverket av behandlingscentrum.

Våra huvuduppgifter är undersökning, vård och vägledning av och rådgivning för patienter med blödnings- och trombosrubbningar inom KYS upptagningsområde för högspecialiserad vård. Dessutom svarar vi på konsultationer från central- och regionsjukhusen och primärhälsovården inom regionen.

På avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar behandlar vi patienter från nyfödda till 18 års ålder, varefter vården och uppföljningen smidigt överförs till enheten för vuxenhematologi eller primärhälsovården.

Vi eftersträvar att tidigt identifiera svåra koagulationsrubbningar, såsom hemofili, och förebygga och behandla tromboser och blödningar effektivt enligt de nyaste internationella rekommendationerna. Vi samarbetar intensivt med andra specialiteter för att garantera en övergripande, kostnadseffektiv vård och uppföljning som tar hänsyn till patientens livskvalitet i alla skeden av barnets eller den unga personens liv.

Uleåborgs universitetssjukhus (OYS)

Vuxna:

https://oys.fi/syopakeskus/palvelut/veritaudit-ja-verisyovat/

Avdelningsöverläkare: Timo Siitonen
OYS Ingång S, S6, våning R
Kajaanintie 50, 90220 Uleåborg
Tfn 08 315 3207 (må–fr kl. 8–11)

Barn och ungdomar:

Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar – OYS barn och kvinnocentrum

Avdelningsöverläkare: Riitta Niinimäki
Avdelningsskötare: Mervi Lahdenperä
OYS, dörr LD, 2 våningen
Kajaanintie 50, 90220 Uleåborg
Tfn 08 315 5210 (avdelningen)
Tfn 08 315 ​5850 (polikliniken, må–fr kl. 7–15)

Tammerfors universitetssjukhus (TAYS)

Vuxna:

https://www.tays.fi/fi-fi/palvelut/sisataudit/Veritaudit

Tf. överläkare: Outi Laine
Polikliniken vid centrum för blodsjukdomar
tfn 03 3116 9985 (må-fr kl. 8–15)
Jourtid TAYS växel 03 311 611
outi.laine@pshp.fi

På polikliniken vid centrum för blodsjukdomar undersöker och behandlar vi blödnings- och trombosbenägenhet som är på något sätt avvikande. Vi ger konsultationssvar som anknyter till ämnet och genomför infusionsbehandlingar inom vårdpolikliniken. Uppföljningsmottagning för hemofili och svår von Willebrands sjukdom ordnas på polikliniken.

Barn och ungdomar:

Enheten för blod- och cancersjukdomar hos barn –Tampere Universitetssjukhus

Avdelningsöverläkare: Olli Lohi
Tammerfors universitetssjukhus
Enheten för blod- och cancersjukdomar hos barn (flygel L, 2 våningen)
Elämänaukio 2, 33521 Tammerfors
Tfn 0444722490 (polikliniken för blod- och cancersjukdomar hos barn, vardagar kl. 8–15)
Tfn 03-31165573 (avdelningen för blod- och cancersjukdomar hos barn, under jourtid)

Vi behandlar barn och ungdomar i åldern 0–18 som lider av olika blodsjukdomar eller cancer. På polikliniken behandlas och uppföljs godartade blodsjukdomar, såsom olika anemier och blödarsjuka. På polikliniken görs också efterkontroller av patienter som haft cancer.

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS)

Vuxna:

https://www.tyks.fi/sv/patienter-och-anhoriga/sjukhus-och-enheter/aucs-t-sjukhuset/internmedicinska-vardavdelningen-1-och

Ansvarig läkare för patienter med koagulationsrubbningar: Marko Vesanen
ÅUCS T-sjukhuset
Tavastvägen 11
Åbo
Huvudingång 18A, 5 våningen, B-delen
Tfn 02 313 0000 (växel)

Vi ansvarar tillsammans med de övriga inremedicinska avdelningarna för initialfasens behandling och undersökning av inremedicinska patienter som kommer till sjukhuset. På avdelningen verkar en poliklinik för koagulationssjukdomar under Marko Vesanens ledning.

Barn och ungdomar:

Blod- eller cancersjukdomar hos barn| ÅUCS
Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och unga| ÅUCS

Ansvarig läkare för patienter med koagulationsstörningar: Marika Grönroos
ÅUCS, Fyrsjukhuset, MH5
Keramikfabriksgatan 5
20520 Åbo
Tfn 02 313 2430 (polikliniken, må-to kl. 7.30–8.30 och 14.30–15.00, fr kl. 7.30–8.30)
Tfn 02 313 1416 (avdelningen)              

På hematologiska polikliniken och avdelningen för barn och unga diagnostiserar och behandlar vi olika koagulationsstörningar. Vi svarar på konsultationer gällande blödnings- och trombospatienter från övriga sjukhus inom regionen och olika specialiteter vid vårt eget sjukhus. Akuta problem hos patienter med blödningsrubbningar sköter vi antingen i vår egen enhet eller i samarbete med barn- och ungdomsjouren. Vi planerar den profylaktiska behandlingen av blödningspatienter som ska opereras. Blödningspatienter går på regelbundna poliklinikkontroller hos vår enhet.  I juni 2018 beviljades vår enhet tillsammans med enheten för behandling av hemofili hos vuxna status som European Haemophilia Treatment Centre (EHTC).

Vårdcentrumen i Europa

https://www.euhanet.org/centrelocator/