Hyppää sisältöön

Hoitokeskukset

Jokaisella verenvuototautia sairastavalla henkilöllä tulisi olla oma hoitopaikka. Suomessa hemofilian, von Willebrandin taudin ja muiden hyytymistekijävajeiden hoidossa noudatetaan keskitetyn hoidon periaatteita kansainvälisten mallien ja suositusten mukaisesti (www.WFH.org; www.euhanet.org). Hoito ja seuranta on keskitetty pääasiassa yliopistosairaaloiden (HUS, KYS, OYS, TAYS ja TYKS) hematologian eli veritautien klinikoihin ja osittain isompiin keskussairaaloihin. Tällöin päivystys, erikoislaboratorio- ja monialaiset konsultaatiopalvelut ovat saatavilla. Hoitokeskukset koordinoivat potilaiden hoitoa ja seurantaa oman lähisairaalan tai perusterveydenhuollon kanssa yhteistyössä. Hyytymiskorvaushoitoa vaativat leikkaustoimenpiteet tulee keskittää yliopistosairaaloihin. Lasten hoito ja seuranta siirtyy aikuisklinikalle täysi-ikäisyyden kynnyksellä lasten ja aikuisten hoitotiimien yhteistyönä koordinoiden (ns. transitio).

Suomessa on tällä hetkellä yksi eurooppalaiset kriteerit täyttävä keskitetyn hoidon keskus (EHCCC) ja kolme hoitokeskusta (EHTC); https://www.euhanet.org/centrelocator/

Kokonaisvaltainen keskitetty hoitomalli

Suomen hoitokeskukset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS):

Aikuiset:

HYYTYMISHÄIRIÖYKSIKKÖ
https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/meilahden-kolmiosairaala/hyytymishairioyksikko-meilahden

Osastonylilääkäri: Anna-Elina Lehtinen
Hyytymishäiriöyksikkö
Hematologian klinikka
HYKS Syöpäkeskus
Haartmaninkatu 4, Rakennus 2
PL 180, 00029 HUS
Puh. 09 471 74900 (hoitajat, takaisinsoittopalvelu)
Puh. 050 427 1375 (osastonylilääkäri A-E Lehtinen)
Puh. 09 471 73841 (päivystävä hyytymishäiriölääkäri)

Hyytymishäiriöyksikössä keskitymme tukos- ja verenvuoto-ongelmien kokonaisvaltaiseen arvioon yhdistämällä laboratoriotietoja vallitsevaan kliiniseen tilanteeseen.

Tehtävinämme ovat varhainen hyytymishäiriöiden tunnistaminen sekä diagnostiikan, hoidon ja seurannan kehittäminen. Yksikkömme palvelee useita erikoisaloja. Ydintoimintojamme ovat konsultaatiot ja potilasneuvonta.

Yleisimpiä meille osoitettuja konsultaatiokysymyksiä ovat:

  •  tukosten ja verenvuotojen hoito sekä niiden laboratorioseuranta
  •  tukosten ilmaantuminen perinteisestä lääkityksestä huolimatta
  •  tukosten ehkäisy
  •  vaikeiden tukos- ja vuotohäiriöpotilaiden valmistelu toimenpiteisiin 
  •  perinnöllisiä verenvuototauteja sairastavien potilaiden ongelmat

Järjestämme seurantaa vaikeaa tukosalttiutta ja verenvuototauteja (esim. hemofilia ja von Willebrandin tauti) sairastaville potilaille. Laboratoriopalvelun ja kliinisen toiminnan lähentäminen mahdollistavat tutkimusten nykyistä paremman kohdentamisen, tulosten tulkinnan ja tutkimusvalikoiman kehittämisen.

Lapset ja nuoret:

LASTEN HYYTYMISHÄIRIÖPOLIKLINIKKA TAIKA
https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/uusi-lastensairaala/paivasairaala-ja-vastaanotot-taika-uusi
https://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/uusi-lastensairaala/vuodeosasto-taika-uusi-lastensairaala

Osastonylilääkäri: Minna Koskenvuo
Uusi lastensairaala
Stenbäckinkatu 9, D-ovi, 5.kerros
PL 347, 00029 HUS
Helsinki
Puh. 09 471 73750 (ajanvaraukset, ma – pe klo 9.00–14.00)

Päivystys ja kiireelliset asiat:
Puh. 050 428 4977 (Taika, päivystävä sairaanhoitaja)
Puh, 09 471 72750 (Päivystyspoliklinikka)

Sairaanhoitajat (arkisin 14–15.30):
Tiina Vuorinen         p. 050 428 7224
Susanna Piirainen   p. 050 427 9489  

Lääkärit:
Pasi Huttunen         p. 050 427 0427        
Minna Koskenvuo   p. 050 427 0424  
Satu Långström      p. 050 427 9780

Lasten hyytymispoliklinikalla käy sekä vuoto- että tukos- ja tukosriskipotilaita. Hyytymispoliklinikka on kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Lisäksi torstaisin on hyytymislääkärin ”soittolista”. Vastekokeet, lääkkeenaloitukset ja -vaihdot, pisto-opetukset, ym. hoidetaan hoitajan vastaanotolla tiistai aamupäivisin. Tiistai iltapäivisin ja perjantaisin on lääkärin ja hoitajan yhteisvastaanotto.  Yhteisvastaanotto voi olla potilaan ensikäynti, tietyin aikavälein pidettävä kontrollikäynti, tai viimeinen käynti, ennen kuin siirrytään aikuispuolelle, tai kun seurannalle ei ole enää tarvetta.  Näillä vastaanotoilla käydään kunkin potilaan lääkitys- ja muut asiat yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti läpi.

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)

Aikuiset:

https://www.psshp.fi/veritaudit

Ylilääkäri: Taru Kuittinen
Puijonlaaksontie 2,70210 KUOPIO
Puh. +358 17 172923, Fax. +358 17 172907
Puh. +358 44 717 2233 (päivystys)

Hematologian poliklinikalla diagnosoimme ja hoidamme hyytymishäiriöitä sekä vastaamme muiden erikoisalojen konsultaatioihin. Verenvuototauteja (esim. hemofilia) sairastaville potilaille on järjestetty säännölliset poliklinikkakontrollit. Toimimme tiiviissä yhteistyössä laboratorion kanssa.

Yleisimmät konsultaatiokysymykset koskevat:

  • verenvuotojen hoitoa sekä niiden laboratorioseurantaa
  • vaikeiden vuotohäiriöpotilaiden valmistelua toimenpiteisiin
  • perinnöllisiä verenvuototauteja sairastavien potilaiden ongelmia

Lapset ja nuoret:

https://www.psshp.fi/lasten-veri-ja-sy%C3%B6p%C3%A4taudit

Osastonylilääkäri: Kaisa Vepsäläinen
Puijonlaaksontie 2,70210 KUOPIO
Puh. +358 17172442 (lasten veri- ja syöpätautien osasto)

KYS:n lastenhematologian yksikkö toimii vuoto- ja tukossairauksiin erikoistuneena hemofiliakeskuksena, joka kuuluu eurooppalaisten kokonaisvaltaisten hoitokeskusten verkostoon.

Päätehtävämme ovat KYS:n erityisvastuualueen vuoto- ja tukoshäiriöpotilaiden tutkiminen, hoito, ohjaus ja neuvonta. Lisäksi vastaamme alueen keskus- ja aluesairaaloiden sekä perusterveydenhuollon konsultaatioihin.

Hoidamme potilaita vastasyntyneistä lähtien 18 vuoden ikään saakka lasten veri- ja syöpätautien osastolla ja poliklinikalla, minkä jälkeen hoito ja seuranta siirtyvät sujuvasti aikuishematologian yksikköön tai perusterveydenhuoltoon.

Pyrimme vaikeiden hyytymishäiriöiden, kuten hemofilian, mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen sekä tukosten ja verenvuotojen tehokkaaseen ehkäisyyn ja hoitoon tuoreimpien kansainvälisten suositusten mukaisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden erikoisalojen kanssa kokonaisvaltaisen, potilaan elämänlaatua huomioivan ja kustannustehokkaan hoidon sekä seurannan takaamiseksi lapsen ja nuoren elämän kaikissa vaiheissa.

Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)

Aikuiset:

https://oys.fi/syopakeskus/palvelut/veritaudit-ja-verisyovat/

Osastonylilääkäri: Timo Siitonen
OYS S-sisäänkäynti, S6, R-kerros
Kajaanintie 50, 90220 Oulu
Puh. 08 315 3207 (ma-pe klo 8–11)

Lapset ja nuoret:

Lasten veri- ja syöpätaudit – OYS Lasten ja naisten osaamiskeskus

Osastonylilääkäri: Riitta Niinimäki
Osastonhoitaja: Mervi Lahdenperä
OYS LD-ovi, 2. kerros
Kajaanintie 50, 90220 Oulu
Puh: 08 315 5210 (osasto)
Puh: 08 315 ​5850 (poliklinikka, ma-pe kello 7–15)

Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS)

Aikuiset:

https://www.tays.fi/fi-fi/palvelut/sisataudit/Veritaudit

Vt ylilääkäri: Outi Laine Outi
Verisairauksien keskuksen poliklinikka
puh 03 3116 9985 (ma-pe klo 8–15)
Päivystysaikana TAYS keskus 03 311 611
outi.laine@pshp.fi

Verisairauksien keskuksen poliklinikalla tutkimme ja hoidamme vuotosairauksia ja joiltain osin poikkeavaa tukostaipumusta. Annamme aiheeseen liittyviä konsultaatiovastauksia ja hoitopoliklinikan puitteissa toteutamme infuusiohoitoja. Hemofilioiden ja vaikean von Willebrandin taudin seurantavastaanotot järjestetään poliklinikalla.

Lapset ja nuoret:

Lasten veri- ja syöpätautien yksikkö | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi)

Osastonylilääkäri: Olli Lohi
Tampereen Yliopistollinen Sairaala
Lasten veri- ja syöpätautien yksikkö (L-siipi 2.krs)
Elämänaukio 2, 33521 Tampere
Puh. 0444722490 (lasten veri- ja syöpätautien poliklinikka, arkisin klo 8–15)
Puh. 03-31165573 (lasten veri- ja syöpätautien osasto, päivystysaikana)

Hoidamme 0–18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka sairastavat erilaisia veritauteja tai syöpää. Poliklinikalla hoidetaan ja seurataan hyvänlaatuisia verisairauksia, kuten erilaisia anemioita, verenvuototauteja ja muita hyvänlaatuisia veritauteja. Poliklinikalla toteutetaan myös syövän sairastaneiden jälkiseurantaa.

Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)

Aikuiset:

https://www.tyks.fi/potilaille-ja-laheisille/sairaalat-ja-toimipisteet/tyks-t-sairaala/sisatautiosasto-1-ja

Hyytymishäiriöpotilaiden vastuulääkäri: Marko Vesanen
Tyks T-sairaala
Hämeentie 11
Turku
Pääsisäänkäynti 18A, 5. kerros, B-osa
Puh. 02 313 0000 (vaihde)

Vastaamme sairaalaan tulevien sisätautipotilaiden ensivaiheen hoidosta ja tutkimuksesta yhdessä muiden sisätautiosastojen kanssa. Osastolla toimii hyytymissairauksien poliklinikka Marko Vesasen johdolla.

Lapset ja nuoret:

Veri- tai syöpäsairaus lapsilla | TYKS
Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien osasto ja poliklinikat | TYKS

Hyytymishäiriöpotilaiden vastuulääkäri: Marika Grönroos
Tyks, Majakkasairaala, MH5
Savitehtaankatu 5
20520 Turku
Puh. 02 313 2430 (poliklinikka, ma-to klo 7.30–8.30 ja 14.30–15.00, pe klo 7.30–8.30)
Puh. 02 313 1416 (osasto)                     

Lasten ja nuorten hematologisella poliklinikalla sekä osastolla diagnosoimme ja hoidamme erilaisia hyytymishäiriöitä. Vastaamme muiden alueemme sairaaloiden sekä oman sairaalamme eri erikoisalojen konsultaatioihin koskien vuoto- ja tukospotilaita. Akuutit hyytymishäiriöpotilaiden ongelmat hoidamme joko omassa yksikössämme tai yhteistyössä lasten ja nuorten päivystyksen kanssa. Suunnittelemme operaatioihin menevien vuotopotilaiden profylaktisen hoidon. Vuotopotilaat käyvät säännöllisissä poliklinikkakontrolleissa yksikössämme.  Kesäkuussa 2018 yksiköllemme on yhdessä aikuisten hemofilian hoidon yksikön kanssa myönnetty European Haemophilia Treatment Centre (EHTC) -status.

Hoitokeskukset Euroopassa

https://www.euhanet.org/centrelocator/