Hyppää sisältöön

Mikrobilääkeohjeet hammastoimenpiteisiin tekonivelpotilailla

Kaisa Huotari

HUS, infektiolääkäri, LT, dos

Mikrobilääkeohjeet hammastoimenpiteisiin tekonivelpotilailla

Hemofiliapotilaalle, jolla on tekonivel tai useita tekoniveliä, suositellaan hammastoimenpiteiden yhteydessä ennaltaehkäisevää mikrobilääkettä infektioriskien minimoimiseksi. Seuraavassa on HUSn Hyytymishäiriöyksikössä käytössä olevat hoitosuositukset. Voit näyttää tätä suositusta hoitavalle hammaslääkärillesi tarpeen mukaan.

Tekonivelpotilaille hampaiston ja suun huolellinen päivittäinen hoito ja säännölliset hammaslääkärin tai suuhygienistin suorittamat tarkastukset ovat tärkeitä infektioiden ennaltaehkäisyssä.

Ei-kiireelliset hammastoimenpiteet on suositeltavaa tehdä yleensä vasta, kun tekonivelleikkauksesta on kulunut puoli vuotta.

Käypä hoito –suosituksen mukainen mikrobilääkevalinta tekonivelpotilaille hammastoimenpiteisiin on kefaleksiini 1,5 g suun kautta (esim. alle 3 kk asetettu tekonivel tai useita tai ongelmallisia tekoniveliä). Allergiatilanteissa ensisijainen vaihtoehto on klindamysiini 600 mg po. Tarkemman mikrobilääkkeen tarpeen arvion tekee hammaslääkäri toimenpide- ja tapauskohtaisesti. Hemofilia puoltaa mikrobilääkkeen käyttöä useammissa tilanteissa.

Sinänsä tekonivelten infektioriski yli 3-6 kuukautta niiden asettamisen jälkeen on varsin pieni, ja yleisesti profylaksiaa ei tarvitse aina käyttää. Hemofiliapotilailla se kuitenkin on suositeltavaa.